תמ"א 38 - הוראות התכנית
08 יולי 2012

תכניות מאושרות של הוראות תמ"א 1/38 א', תמ"א 2/38 ותמ"א 3/38.

הורדת הקובץ (PDF)