הקצאת עובדים ישראלים לחברי הארגון
01 מאי 2012

ארגון הקבלנים מחוז דן התקשר בהסכם ייחודי עם הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה, להלן הקרן, על פיו יפעלו הגופים במשותף להכשרת עובדים ישראלים בענף הבנייה ושילוב העובדים באתרי הבנייה של הקבלנים.

הקרן מכשירה טפסנים ישראלים בלבד בשלב זה. העובדים עוברים הכשרה מקצועית בבית הספר למקצועות הבנייה ולאחר מכן מופנים לאתרי הקבלנים.

העובד נקלט אצל הקבלנים במחיר מינימום התחלתי של 6,000 ₪. ובשכר זה משתתפת הקרן ב 2,500 ₪ כך שהשכר שמשלם הקבלן הוא 4,500 ₪ בלבד בתקופת ההכשרה.

העובדים מקבלים מענקי התמדה מהקרן ככל שהם מחזיקים מעמד בענף לאורך תקופה של כ 3.5 שנים. לעובדים מוצע אופק תכנוני של מנהלי עבודה.

ככל שיש לך עניין בקליטת טפסנים בפירמה שלך. הנך מוזמן לפנות בהקדם למשרדי הארגון על מנת להתעדכן בכלל הפרטים ולהסדיר קליטת עובדים.

ככל שאינך מעסיק טפסנים ישירות, אלא באמצעות קבלני משנה (קבלני שלד) אתה מוזמן לחבר את קבלן השלד אם הארגון.

הטמעת עובדים ישראלים בענף היא יעד חשוב בפעילות הארגון על מנת להבטיח ידיים עובדות מקצועיות לחברי הארגון ובמחיר סביר.