הנהלה חדשה לארגון הקבלנים מחוז דן
29 מרץ 2011

בתאריך 22.3.11 התקיימו בחירות ליו"ר והנהלת הארגון,

להלן רשימת החברים שנבחרו:

 

ליו"ר הארגון –     נבחר מר משה נחום

לסגן ומ"מ יו"ר – נבחרה הגב' שוש צאיג

 

חברי ההנהלה:

 

דוד נחמני

אברהם להב

יעקב רוזן

דב לכסן

מני לושי

חזי סופר

ציון אתגר

שחר ידגר

גיא זילברג

בני נמדר

יצחק שינפלד

אליהו יעקב

אבי הושיאר

מאיר שרבט

מורט ארויו

                                                                                      בברכה,

                                                                                   נורית שוקתי

                                                                                 מנהלת  הארגון