קורסים מקצועיים של הקרן לעידוד ענף הבנייה
17 ינואר 2011

להלן רשימת הקורסים. הקורסים מתקיימים בסבסוד של עד 75% מעלות הקורס.

שם הקורס

מהות הקורס

עלות

קורס מנהלי עבודה בבניין

מיועד לעובדי בניין, טפסנים בעלי ותק מוכח מעל 5 שנים בבנייה הנדסית. לעודים אשר אין ברשותם תעודת טפסנות 5 תינתן אפשרות לעבור שלב מכין לביצוע ההשלמות הנדרשות. עמידה בדרישות הקורס, כולל הצלחה בכל הבחינות, תעניק לבוגרים תעודת מנהל עבודה מוסמך מטעם משרד התמ"ת

עלות הקורס בין 12,000 ל- 18,000 ₪ לעובד

הקרן משתתפת עד 75% מעלות הקורס

קורס מנהלי עבודה כבישים ותשתיות

מיועד לעובדי תשתיות עפר עם ותק מוכח של 5 שנים בתחום התשתיות. עמידה בדרישות הקורס, כולל הצלחה בכל הבחינות, תעניק לבוגרים תעודת מנהל עבודה מוסמך מטעם משרד התמ"ת

עלות הקורס בין 12,000 ל- 16,000 ₪ לעובד

הקרן משתתפת עד 75% מעלות הקורס

קורס נאמני בטיחות

מיעד לעובדי בנייה, בנייה הנדסית ומנהלי עבודה.

עמידה בדרישות הקורס, כולל הצלחה בכל הבחינות, תעניק לבוגרים תעודת נאמן בטיחות מוסמך.

עלות הקורס כ- 900 ₪ לעובד

הקרן משתתפת עד 75% מעלות הקורס

קורס עגורני צריח

מיועד לעובדי בנייה ומנהלי עבודה, הקורס מכשיר ומכין מפעלים לתפקיד עגורן צריח. עמידה בדרישות הקורס, כולל הצלחה בכל הבחינות, תעניק לבוגרים רישיון להפעלת עגורן צריח מוסמך מטעם משרד התחבורה

עלות הקורס כ- 7,000 ₪ לעובד

הקרן משתתפת עד 75% מעלות הקורס

קורס בונה פיגומים

מיעד לעובדי בניין בבנייה הנדסית.

עמידה בדרישות הקורס, כולל הצלחה בכל הבחינות, תעניק לבוגרים תעודת בונה פיגומים מוסמך.

עלות הקורס כ- 2,000 ₪ לעובד

הקרן משתתפת עד 75% מעלות הק

קורס למניעת ליקויי בניה

מיועד לעובדי בנין בדרגים הניהוליים. בקורס נלמדים נושאים כגון חוקים ותקנות, איתור ליקויי בנייה ומניעת כשלים בבניה

עלות הקורס לכיתה של עד 45 תלמידים כ- 30,000 ₪ .

הקרן משתתפת עד 75% מעלות הקורס

קורס הכשרת עובדים לעבודה בגובה

הכשרות בהתאם לנדרש על פי התקנות. מסיימי הקורס יהיו זכאים לתעודה על פי הנקבע בתקנות

עלות הקורס כ- 2,500 ₪ לכיתה של עד 10 עובדים

הקרן משתתפת עד 75% מעלות הקורס

הכשרת מדריכים לעבודה בגובה

מיועד לעובדים ומנהלי עבודה העומדים בדישות הסף. הקורס מסמיך את בוגריו לעסוק בהכשרת עובדים לעבודה בגובה על פי המוסדר בתקנות.

עלות הקורס כ- 2,600 ₪ לעובד

הקרן משתתפת עד 75% מעלות הקורס