עדכון פעילות מוניציפלית - מאי 2021
20 מאי 2021

ארגון מחוז דן , מרכז חלק משמעותי של כלל הפעילות בתמ"א 38 באזורים האטרקטיביים במרכז הארץ.

ראשי הערים שמרגישים כי התמ"א לא הביאה בחשבון את צרכי הערים במכלול שיקולי ההתחדשות העירונית , הן בהיטלי השבחה , והן בשטחי ציבור בגין תוספות של יח"ד רבות במרכזי הערים, גיבשו בתיאום בינהן התנגדות לתמ"א במתכונתה הנוכחית . כל עיר עשתה זאת בדרכה.

קבלנים רבים שהשקיעו כסף רב בקידום פרויקטים על פי החוק , לפי התמ"א , מצאו עצמם בין הממשלה – התמ"א , לבין הרשויות. , תוך עיכוב מכוון מצד הרשויות לאישור תכניות.

מאות רבות של תכניות שהוגשו לוועדות – נתקעו במכוון ולא קודמו לאישורים ולהיתרים. הארגון נאלץ להפנות את רוב פעילותו לטובת נושא מורכב זה , והפך לראש החץ בנושא התחדשות העירונית בתיאום עם התאחדות בוני הארץ

הוגשו עררים , התנגדויות , ואף תביעה לבימ"ש מנהלי , כנגד תכניות ומדיניות ראשי הערים במרכז הארץ.

ר"ג

בתאריך 27.4.21 התקיים מפגש בנושא הצגת המדיניות החדשה להתחדשות עירונית בעיר רמת גן בהשתתפות ראש העיר, כרמל שאמה הכהן, מהנדסת העיר סיגל חורש, יו"ר ועדת תכנון ובניה אדם קניגסברגר ואדריכל ארז צרפתי.

המפגש התקיים באפליקציית זום והשתתפו בו עשרות קבלנים ויזמים מארגון מחוז דן ומארגון מחוז ת"א והמרכז.

הנושאים עליהם דנו בעיקר הינם נושא המכפילים שעדיין לוקה בהוראות מעורפלות מכפי החלטת והנחיית ראש העיר מדיונים קודמים עם ראשי ארגון מחוז דן בשיתוף השמאי אוהד דנוס ונקבע כי יהיו מפגשי המשך בעקבות המפגש הנוכחי בין נציגי הארגון עם ראשי העירייה על מנת לקבוע סופית נהלים למכפילים לרבות הוראות מעבר ברורות לקידום תיקים להיתר בניה שנמצאים בצנרת לדיוני הועדה.

גבעתיים

למרות שכבר שנים חלקים נכבדים מהעיר מוקפאים בשל מדיניות והחלת סעיף 77-78 המגביל הוצאת היתרי בניה באמצעות התחדשות עירונית בתחומן כגון, גבעת רמב"ם, צפון מערב העיר וציר בן גוריון, ומוארכות מספר פעמים על גבי שנים, החליטה הועדה המקומית באופן חד צדדי הגובל באי חוקיות לשמה על ביטול תמ"א 38 על כל מרחב התכנון בעיר מיום 15.3.2021 ללא ידוע ושיתוף הציבור לרבות העוסקים במלאכה, יצא מכתב התראה מהתאחדות הקבלנים וארגון מחוז דן על ההתנהלות הקלוקלת באישור הועדה על כך ובשל חוסר שת"פ והיענות להידברות מוגשת עתירה מנהלית נגד הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים לביהמ"ש כנגד ההחלטה השרירותית שהתקבלה ובאמצעות היועצים המשפטיים של התאחדות הקבלנים.

בני ברק

הוועדה המקומית בני ברק הפקידה תכנית תב"ע. לכל העיר , לוועדה המחוזית תל אביב , בה בין היתר רוצה לקבוע כי בכל פרויקט של תמ"א 38 , " יאשרו רק קומה 1 מכח התמ"א " במקום 2-3 קומות . ובנוסף רצו לקבוע כי הקבלנים יהיו חייבים להקצות לעיריה שטח בקומת הקרקע לצרכי ציבור , בשטח של 40% משטח קומה בקומות הרגילות. המשמעות היא כי ההיתכנות הכלכלית למימוש התמא מצומצמת מאוד , וברוב חלקי העיר, בלתי אפשרית. ובנוסף , מאחר וקביעה כזו כי במסגרת תמ"א יהיה הליך הפקעה , הוא תקדים שראשי ערים אחרות בכל רשות בה עדיין בונים פרויקטים במסגרת התמ"א , יאמצו תקדים זה . זהו תקדים מסוכן , שיכול לעכב את כל התמ"א בכל הארץ , וצריך לעשות הכל כדי למנוע אותו. הארגון בשיתוף ההתאחדות , שכרו את עו"ד אייל מאמו ממשרד אגמון ושות' באמצעותו הוגשה התנגדות לתב"ע , ההתנגדות נדונה , התקבלה בחלקה , הרשות ניצלה אפשרות לריווזיה בהחלטה , ובמסגרתה מנסה לאשר רטרואקטיבית את ההוראות לעיל . עו"ד אייל מאמו הגיש בקשה לרשות ערעור למועצה הארצית . כרגע, טרם קיבלנו תשובה , ככל ויאשרו - נערער . ככל ולא, נפנה לבית המשפט וננהל הליך מינהלי.