נבחרי ארגון הקבלנים מחוז דן בבחירות בהתאחדות בוני הארץ
17 פברואר 2019

במסגרת הבחירות בהתאחדות בוני הארץ שהתקיימו ביום שלישי 12-2-2019, מארגון הקבלנים מחוז דן נבחרו:

ליו"ר וועדת ביקורת של ההתאחדות - מר מתי מגן - קדנציה שנייה

לחברי וועדת ביקורת: מר אבי הושיאר ומר יצחק חכמון

להנהלת אגף יזמות ובנייה נבחרו:

מר גיא ששון, מר עמי גאון ומר מני לושי.

הנהלת הארגון מאחלת לכולם הצלחה רבה ועשייה פורייה, הן למען הענף, התאחדות בוני הארץ וחברי הארגון.

תודה לכל המצביעים, התומכים ועל הבעת אמון בחברי הארגון.