האסיפה הכללית השנתית 2017 ובחירות להנהלת הארגון
23 מאי 2017

ביום שלישי ה-23.5.17 התקיימה אסיפה כללית ובמסגרתה התקיימו בחירות להנהלת הארגון, בבית רוזן ברמת-גן.

מר רוני בריק נשיא התאחדות בוני הארץ, כיבד את החברים בהשתתפותו,  ברך את באי הכנס, את יו"ר הארגון היוצא מר דוד נחמני, ואחל הצלחה למר אברהם להב – המועמד היחיד ליו"ר הארגון, העניק ביחד עם יו"ר הנכנס אברהם להב , מגן הוקרה למר דוד נחמני על פועלו לטובת חברי הארגון.

אברהם להב, נשוי ואב ל-6 יליד 1962, מנכ"ל חברת אל אר דור ייזום ובנין בע"מ, כחבר הנהלת ארגון בני-ברק, יזם את מהלך ההצטרפות לארגון הקבלנים רמת-גן גבעתיים, לימים ארגון הקבלנים מחוז דן.

חבר הנהלת הארגון שנים רבות, פעיל בכל וועדות הארגון, מ"מ נשיאות בהתאחדות, יו"ר וועדת קרקע, וועדת כספים בהתאחדות ופעיל בעשייה הציבורית.

מר להב, הצהיר כי בכוונתו, במהלך כהונתו כיו"ר הארגון להמשיך בקווים המרכזיים שהחלו קודמיו, והעיקריים שבהם המשך הידוק הקשר של הארגון עם ראשי הערים ושיתוף הפעולה ההדוק עם מערכות הנדסה והתשתית בעיריות אלה, כדי לשחרר חסמים מתוכניות בנייה, לסייע ולקדם פרוייקטים לטובת כלל הציבור ולטובת ציבור הקבלנים.

הצהיר שהוא רואה בראש ובראשונה את "האדם" החבר, ואת הקולקטיבי העסקי של כל ציבור הקבלנים.

תפקיד היו"ר הוא שירות ושליחות של כלל החברים ומי שמקבל על עצמו תפקיד זה מקבל על עצמו "עול" ולא שררה. ורואה את הקשר עם ההתאחדות בוני הארץ כקשר בל ינתק, הארגונים וההתאחדות אחד הם.

מר דוד נחמני יו"ר היוצא, ברך את המשתתפים והודה על האמון שנתנו בו מיד עם פרישתו של היו"ר הקודם לפני סיום הקדנציה שלו ללא קיום בחירות מיוחדות, כדי לתת לארגון ולהנהלה להמשיך לעבוד ולא ליצור שיתוק עד הבחירות, ברך את מר אברהם להב וציין כי בהחלט הינו ראוי להיות יו"ר הארגון, הציע את עזרתו בכל אשר ידרש.

 

דוד נחמני, רוני בריק, אברהם להב

אברהם להב, דוד נחמני, נורית שוקתי

אברהם להב, גיא ששון

אלי דן, מני לושי

חזי סופר, חיים מאירוביץ'