האסיפה הכללית השנתית 2015 – ארגון הקבלנים מחוז דן
10 יוני 2015

האסיפה הכללית השנתית של ארגון הקבלנים מחוז דן התקיימה השנה בפורום של הנהלת הארגון וכלל חבריו, זאת במטרה לדון ולהצביע בסוגיות פנים ארגוניות.

ההתכנסות נפתחה במעמד יו"ר הארגון מר משה נחום שנשא דברים לזכרו של מר טוביה חיות ז"ל, אשר כיהן כיו"ר ארגון הקבלנים רמת גן וגבעתיים והלך לעולמו השנה. חיות כיהן כיו"ר הארגון במשך 19 שנים לסירוגין, החל משנת 1960 ועד 1987.

הנושא המרכזי בו עסקו בהרחבה הינו מדיניות רשם הקבלנים בסוגיית מהנדס לצרכי סיווג. יו"ר הארגון שיתף, הסביר ועדכן בתוצאות העתירה המנהלתית בעניין זה:
על פי המדיניות הקיימת של רשם הקבלנים, רשאי מהנדס לתת שירות במקביל לשני קבלנים בלבד. בעקבות כך נוצר מצב אבסורדי בו שתי חברות ענק ציבוריות הבונות אלפי יחידות דיור נדרשות למהנדס אחד בלבד שיפקח עליהן, במקביל, שני קבלנים בסיווג ג3 שבונים 30 יחידות דיור נדרשים גם הם למהנדס אחד. מדיניות זו כמובן משרתת נאמנה את החברות הגדולות ופוגעת בקבלנים הקטנים. בעתירה מנהלתית שהוגשה על ידי יו"ר ארגון הקבלנים מחוז דן, מר משה נחום, כנגד רשם הקבלנים, מצאה לנכון השופטת ד"ר דפנה אבניאלי להתבטא בנושא זה: "סבורני כי הקריטריון שנבחר על ידי רשם הקבלנים על פיו יוגבל הפיקוח ההנדסי לשני קבלנים ולא יותר, מעורר קושי וראוי לבחינה נוספת... ראוי כי המשיב מיוזמתו ישקול האם יש מקום לשנות את הקריטריון כך שבמקום מספר הישויות להן מעניק המהנדס שירותים, יהיה מדובר בקריטריון אחר, המשקף טוב יותר את היקף העבודה לה נדרש המהנדס". יו"ר הארגון מר משה נחום הצהיר כי ימשיך לפעול ולהבטיח כי רשם הקבלנים יאמץ את ההמלצה.

בהמשך האסיפה הועלה נושא תקנון הארגון להצבעה. מנכ"לית הארגון, הגברת נורית שוקתי כמו גם חברים נוספים בארגון חשו כי הגיעה העת לבצע מתיחת פנים ורענון בדפי התקנון, זאת בצורה שתתאים יותר למציאות המשתנה בה עובדים קבלני הארגון.

בנוסח החדש נעשה מאמץ גדול ליצור הלימה בין סעיפי התקנון לבין חוק העמותות. כמו כן, נוספו סעיפים חדשים והורחבו סעיפים קיימים שמטרתם העמקת הבסיס האיתן של הארגון כגוף דמוקרטי המושתת על עקרונות השקיפות והשוויון.

משה נחום, יעקב רוזן, עומר בן צור

משה נחום, יעקב רוזן, עומר בן צור

דוד נחמני

דוד נחמני

אברהם להב

אברהם להב