האסיפה הכללית השנתית 2016 – ארגון הקבלנים מחוז דן
04 יולי 2016

ב- 17.5.16 התקיימה האסיפה הכללית השנתית של ארגון הקבלנים מחוז דן ובה השתתפו הנהלת הארגון, נשיא התאחדות בוני הארץ, מר רוני בריק, יו"ר הסתדרות פועלי העץ והבניין, מר איציק מויאל,  וכן כלל חברי הארגון כל זאת במטרה לדון ולהצביע בסוגיות פנים ארגוניות העומדות על הפרק.

האסיפה נפתחה בדקת דומייה לזכרם של צבי מאירצ'יק וויקטור נחמני ז"ל, קבלנים ותיקים וממקימי ארגון הקבלנים. יו"ר הארגון החדש מר דוד נחמני בנאומו נשא דברים לזכר אביו, ויקטור נחמני  ז"ל.

לאחר ההתכנסות ודברי הפתיחה, הודו חברי הארגון ליושב הראש היוצא, מר משה נחום. היו"ר הנכנס, דוד נחמני ונשיא ההתאחדות, רוני בריק ברכו את נחום והעניקו לו מגן הוקרה על תרומתו ופועלו בארגון.

הנושאים המרכזיים שעמדו על סדר יומה של האסיפה ונדונו בהרחבה כללו, בין היתר את התחום המוניציפאלי, גיוס חברים לארגון , שינוי סיווג קבלנים ועוד.

בתחום המוניציפאלי נדונו שיתופי הפעולה המתגבשים עם עיריות רמת-גן, בני ברק וגבעתיים.

על רקע זה הודגשו הצורך והחשיבות הרבים בחיזוק הקשרים עם רשויות מקומיות, ראשי הערים ומהנדסי הערים ולא להרפות ביחסים ובתקשורת בין הצדדים.

כמו גם גבעת שמואל והרשויות ביישובי בקעת אונו, בהן אור יהודה, יהוד-מונוסון וקריית אונו.

כאמור, נושא מרכזי אחר עסק בחיזוק ארגון הקבלנים, זאת באמצעות הגדלת מצבת החברים ועזרתם של החברים בגיוס קבלנים נוספים לשורות הארגון.

עוד באסיפה, הדגיש היו"ר דוד נחמני את הצורך במהלך מערכתי שמטרתו הגדלת סיווגי קבלנים על מנת לאפשר לקבלנים אשר בונים במסגרת פרויקטי התחדשות עירונית (תמ"א) לעבוד בסיווג המתאים ולא על פי הקיים כיום – סיווג ג' 1 העומד על 2,000 מ"ר. הארגון מציע להחיל הוראת שעה להגדלת הסיווגים.

במהלך האסיפה משה נחום היו"ר היוצא הציג את דו"ח הנהלת הארגון, מר אלון קפלן גזבר הארגון הציג לאישור את הדו"ח הכספי לשנת 2015 ואת תקציב 2016 . לבסוף, יצחק שינפלד, יו"ר ועדת הביקורת הציג את דו"ח הועדה למשתתפים.

כמו כן, דובר על קיום ימי עיון וימי גיבוש על ידי סיורים בחברות ספקיות אשר עובדות עם קבלנים , חברי הארגון וכיוצ"ב, וכן הצורך בשיתוף פעולה בין הארגונים בכל הקשור לנושאים מוניציפאליים.

את האסיפה חתמו שתי הרצאות בתחומים מרתקים. הראשונה, חקירת תאונות בתחום הבנייה, אותה העביר ארז מימון, ראש תחום חקירות, אכיפה ומינהל הבטיחות במשרד הכלכלה. ההרצאה השנייה- השלמות הון עצמי, אותה נשא טל תפוחי, מנכ"ל גמלא הראל.

 

רוני בריק, משה נחום, דוד נחמני ויצחק מויאל

רוני בריק, משה נחום, דוד נחמני ויצחק מויאל

רוני בריק מעניק מגן הוקרה למשה נחום

רוני בריק מעניק מגן הוקרה למשה נחום

משה נחום ודוד נחמני

משה נחום ודוד נחמני