הזמנה לאסיפה הכללית השנתית שתתקיים ב-26.5.2015
17 מאי 2015